Klub "Wataha Północy" klub
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sportów Zaprzęgowych Klub "Wataha Północy" jest dobrowolnym, samorządnym i samofinansującym się, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających uprawianiu sportów zaprzęgowych z udziałem wyłącznie psów zaprzęgowych ras północnych, organizowanie wypraw krajoznawczych i turystyki z udziałem psich zaprzęgów, upowszechnianie kultury fizycznej, a także przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do zwierząt. Klub nie zajmuje się sprawami hodowli psów rasowych, pozostającymi w gestii Związku Kynologicznego w Polsce.

Stowarzyszenie wznowiło swoją aktywność z dniem 1 stycznia 2005 r.


Organizacją i bieżącą działalnością Klubu zajmują się obecnie:

 • Jarosław Tylkowski - założyciel klubu -
 • jaro@wataha-polnocy.pl
 • Patryk Pietrusiak - Przewodniczący - tel. 504 346 669 - patryk.pietrusiak@o2.pl
 • Marek Janc - z-ca Przewodniczącego - tel. 510 105 110 - josefus12@o2.pl
 • Paulina Frelich - skarbnik
 • Członkowie klubu:

 • Jarosław Tylkowski
 • Patryk Pietrusiak
 • Paulina Frelich
 • Marek Janc
 • Grzegorz Wojtasiak
 • Paulina Wojtasiak
 • Zuzanna Filipiak
 • Ryszard Huber
 • Natalia Sobolewska


 • Klub realizuje cele poprzez:
  • stałe prowadzenie treningów psich zaprzęgów we wszystkich konkurencjach przewidywanych w tej dyscyplinie sportu w celu doskonalenia umiejętności ludzi i psów oraz uzyskiwania licencji i klas sportowych w kraju i na świecie.
  • prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków Klubu opartej na zasadach koleżeństwa i fair-play,
  • popularyzację sportów zaprzęgowych z udziałem wyłącznie psów zaprzęgowych ras uznanych przez FCI,
  • organizowanie zawodów - wyścigów psich zaprzęgów i branie udziału w zawodach organizowanych przez inne organizacje,
  • stałą dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie wszelkich działań proekologicznych,
  • organizowanie wypraw krajoznawczych i turystyki z udziałem psich zaprzęgów,
  • wydawanie materiałów szkoleniowych,biuletynów informacyjnych i innych materiałów propagandowych,
  • podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych,
  • realizowanie zadań we współpracy z administracją państwową i samorządową,
  • godne reprezentowanie barw Klubu w kraju i za granicą.

  Designed by Advantive Consulting